Her yeni güne profesyonel bakış

Madencilik


Konut ve Tesis Insaatlari

Grup firmalarımızdan Teknomina Madencilik A.Ş madencilik sektöründe faaliyetlerini etkin olarak sürdürmekte ve bu çerçevede, Adıyaman İlinde zengin krom rezervlerine sahip ocakları işletmektedir.

Çeşitli bölgelerdeki mermer sahalarında (ocak işletmeciliğine uygun alanlarda) gerekli etütleri yaparak; hammaddenin zenginleştirilmesi ve pazara sunulması aşamalarında, gerekli olan tüm teknik ve bilimsel hizmetleri yerine getirerek, Madencilik yasalarına uygun biçimde çalışmalarına devam etmektedir.